რა არის სუპროტეკი?

სუპროტეკი – არის ტრიბოტექნიკური შედგენილობა და ბოლო თაობის ყველაზე ნეიტრალური ავტოქიმია. ეს არის ბუნებრივი მინერალების უნიკალური თვისებების გამოყენების ტექნოლოგია ძრავების გაცვეთილი ხახუნის კვანძების, გადაცემათა კოლოფის და ავტომობილის სხვა აგრეგატების და საწარმოო ობიექტების აღსადგენად. ტექნოლოგია „სუპროტეკი“ ასევე ახორციელებს ხახუნის წყვილი დეტალების კონტაქტის პარამეტრების ოპტიმიზაციას, რაც იწვევს ტექნიკური პარამეტრების გაუმჯობესებას ნომინალურამდე და უფრო მაღალ დონემდეც.

ACTIVE PLUS

ბენზინის ძრავებისთვის

49 ლარი

ACTIVE PLUS

დიზელის ძრავებისთვის

49 ლარი

დანამატი

ავტომატური კოლოფისთვის

44 ლარი

დანამატი

მექანიკური კოლოფისთვის

44 ლარი

საწვავის სისტემის გამწმენდი

(ბენზინი)

25 ლარი

საწვავის სისტემის გამწმენდი

(დიზელი)

25 ლარი

SmartBox