რჩევები მშობლებს ბავშის უსაფრთხოებისთვის:

  • 12 წლამდე ბავშვის მანქანის წინა სავარძელზე მოთავსება დაუშვებელია, რადგან ავტო-შეჯახებისას ბავშვი წინა სავარძელზე ყოვლად დაუცველია;
  • საჰაერო ბალიშის გაშლა ხშირად ბავშვის მძიმედ დაშავების მიზეზი ხდება;
  • ერთ წლამდე ბავშვი ყოველთვის უნდა იჯდეს მანქანის უკანა სავარძელზე სახით უკან და არა წინ;
  • წესად გაიხადეთ მანქანის მგზავრობისას უსაფრთხოების ღვედის შეკვრა, რომ ბავშვმა აღიქვას ეს ნორმად და მიიღოს მაგალითი თქვენგან;