შეაფასეთ ახალი ტურბო ძრავით აღჭურვილი კია ოპტიმა. შეაფასეთ ორიგინალური სარეკლამო ვიდეორგოლი და ასევე ავტომობილის ინტერიერი:

background_optima_2014_interior--kia-1920x-jpg

background_optima_2014_safety--kia-1920x-jpg

experience_build_optima_2014--kia-1920x